Zásady ochrany osobních údajů

Název našich webových stránek je: https://smile.bi

Odpovědnou osobou ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je

Fabian Kaske
Smile BI GmbH
Sonnenstrasse 14
80331 Mnichov
Telefon: 089/242156500

Vaše práva jako subjektu údajů

Kdykoli můžete uplatnit následující práva prostřednictvím kontaktních údajů našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • Informace o vašich údajích, které uchováváme, a jejich zpracování,
 • Oprava nesprávných osobních údajů,
 • Vymazání vašich údajů, které jsme uložili,
 • Omezení zpracování údajů v případě, že vaše údaje ještě nemůžeme vymazat z důvodu zákonných povinností,
 • Námitka proti zpracování vašich údajů námi a
 • přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu.

Pokud jste nám souhlas udělili, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Se stížností se můžete kdykoli obrátit na příslušný dozorový úřad. Příslušný dozorový úřad závisí na spolkové zemi, ve které máte bydliště, pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení. Seznam dozorových orgánů (pro neveřejný sektor) s adresami naleznete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Účely zpracování údajů správcem a třetími stranami

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné než výše uvedené účely. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste k tomu dali výslovný souhlas,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
 • zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zveřejněny.

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Při vstupu na naše webové stránky se automaticky shromažďují informace obecného charakteru prostřednictvím souborů cookie. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a podobně. Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vyvozovat žádné závěry o vaší osobě.

Tyto informace jsou technicky nezbytné pro správné doručení vámi požadovaného obsahu webových stránek a jsou povinné při používání internetu. Jsou zpracovávány zejména pro tyto účely:

 • Zajištění bezproblémového připojení k webu,
 • Zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,
 • Hodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • pro jiné administrativní účely.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Příjemci údajů jsou pouze správce a případně zpracovatel.

Anonymní informace tohoto druhu můžeme zpracovávat. statisticky vyhodnocovány za účelem optimalizace našich webových stránek a technologie, která je jejich základem.

Cookies

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. „cookies“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se přenášejí ze serveru webové stránky na váš pevný disk. Automaticky nám tak poskytuje určité údaje, jako je IP adresa, použitý prohlížeč, operační systém a vaše připojení k internetu.

Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů ani k přenosu virů do počítače. Pomocí informací obsažených v souborech cookie vám můžeme usnadnit navigaci a umožnit správné zobrazení našich webových stránek.

Námi shromážděné údaje nebudou v žádném případě předávány třetím stranám nebo spojovány s osobními údaji bez vašeho souhlasu.

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů cookie. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Používání souborů cookie můžete obecně kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Chcete-li zjistit, jak tato nastavení změnit, použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Registrace na našich webových stránkách

Při registraci k využívání našich personalizovaných služeb se shromažďují některé osobní údaje, jako je jméno, adresa, kontaktní a komunikační údaje, například telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud jste u nás zaregistrováni, máte přístup k obsahu a službám, které nabízíme pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mají také možnost kdykoli změnit nebo vymazat údaje poskytnuté při registraci. Samozřejmě vám také kdykoli poskytneme informace o osobních údajích, které jsme o vás uložili. Na vaši žádost je také rádi opravíme nebo vymažeme, pokud tomu nebrání žádné zákonné povinnosti uchovávání. Chcete-li nás v této souvislosti kontaktovat, použijte kontaktní údaje uvedené na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Kontaktní formulář

Pokud se na nás obrátíte s jakýmikoliv dotazy prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, dáváte nám svůj dobrovolný souhlas pro účely kontaktování. K tomu je zapotřebí platná e-mailová adresa. Slouží k přiřazení požadavku a následné odpovědi na něj. Uvedení dalších údajů je nepovinné. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem zpracování vaší žádosti a pro případné další dotazy. Po vyřízení vaší žádosti budou vaše osobní údaje automaticky vymazány.

Používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Účelem zpracování údajů je vyhodnocování používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách. Na základě používání webových stránek a internetu pak budou poskytovány další související služby. Zpracování je založeno na oprávněném zájmu provozovatele webových stránek.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Pro deaktivaci služby Google Analytics použijte doplněk prohlížeče. Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete sledování pomocí služby Google Analytics na našich stránkách zabránit kliknutím na tento odkaz. Do vašeho zařízení bude nainstalován soubor cookie pro odhlášení. Tím se zabrání tomu, aby služba Google Analytics v budoucnu shromažďovala údaje pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

Použití knihoven skriptů (Google Webfonts)

Na těchto webových stránkách používáme knihovny skriptů a fontů, jako je Google Web Fonts(https://www.google.com/webfonts/ ), aby se náš obsah zobrazoval správně a graficky atraktivně ve všech prohlížečích. Webové fonty Google se přenášejí do mezipaměti prohlížeče, aby se zabránilo vícenásobnému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje písma Google Web Fonts nebo k nim nemá přístup, zobrazí se obsah standardním písmem.

Volání knihoven skriptů nebo fontů automaticky vyvolá spojení s operátorem knihovny. Teoreticky je možné – ale v současné době také není jasné, zda a za jakým účelem – že provozovatelé takových knihoven shromažďují údaje.

Zásady ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/.

Zásady ochrany osobních údajů pro sledování pomocí služby Pardot

Naše webové stránky používají Pardot Services, analytický nástroj společnosti salesforce.com, inc, The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA. Služba Pardot Services nastavuje maximálně tři soubory cookie. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Nastavené soubory cookie jsou „soubor cookie návštěvníka“, „opt-in cookie“ a „soubor cookie relace aplikace Pardot“. Soubor cookie návštěvníka slouží k vygenerování identifikačního čísla, které se používá k rozpoznání prohlížeče návštěvníka webových stránek. Identifikační číslo je vygenerovaný číselný kód, který nemá mimo služby Pardot žádný význam. „Opt-in cookie“ zajišťuje, že návštěvníci, kteří ve svém prohlížeči zvolili nastavení „Nesledovat“, nebudou mít nastaven žádný „návštěvnický cookie“. Soubor cookie „Pardot App Session Cookie“ se nastaví pouze tehdy, když se zákazník přihlásí do aplikace Pardot jako uživatel. Všechny soubory cookie obdrží pouze vygenerovaný číselný kód. Osobní údaje se v tomto ohledu neshromažďují. Pokud si přejete zabránit sledování ze strany společnosti Pardot, můžete to zajistit prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo příslušného rozšíření prohlížeče.

Údaje shromážděné službami Pardot Services nepoužíváme k identifikaci fyzických osob. Vygenerovaná identifikační čísla nejsou spojena ani s jinými osobními charakteristikami.

Sociální pluginy

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost používat tzv. „tlačítka sociálních médií“. Při ochraně vašich dat se spoléháme na řešení „Shariff“. Tato tlačítka jsou proto na webových stránkách integrována pouze jako grafika, která obsahuje odkaz na příslušné webové stránky poskytovatele tlačítek. Kliknutím na grafiku budete přesměrováni na služby příslušného poskytovatele. Teprve poté budou vaše údaje odeslány příslušným poskytovatelům. Pokud na grafiku nekliknete, nedojde mezi vámi a poskytovateli tlačítek sociálních médií k žádné výměně. Informace o shromažďování a používání vašich údajů v sociálních sítích naleznete v příslušných podmínkách používání příslušných poskytovatelů. Další informace o řešení Shariff najdete zde: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Na naše webové stránky jsme integrovali tlačítka sociálních médií následujících společností:

Google AdWords

Naše webové stránky používají sledování konverzí Google. Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google Adwords nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu zapotřebí – například tak, že ve svém prohlížeči obecně deaktivujete automatické nastavení souborů cookie nebo nastavíte prohlížeč tak, aby byly soubory cookie z domény „googleleadservices.com“ blokovány.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud si nepřejete, aby byly údaje o měření zaznamenávány, nesmíte soubory cookie pro odhlášení vymazat. Pokud jste v prohlížeči vymazali všechny soubory cookie, musíte příslušný soubor cookie pro odmítnutí znovu nastavit.

Používání remarketingu Google

Tyto webové stránky používají funkci remarketingu společnosti Google Inc. Tato funkce se používá k zobrazování zájmových reklam návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek se ukládá takzvaný „cookie“, který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách se návštěvníkovi mohou zobrazovat reklamy týkající se obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách, které využívají funkci remarketingu společnosti Google.

Podle vlastních informací společnost Google během tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud si však remarketingovou funkci Google nepřejete používat, můžete ji deaktivovat příslušným nastavením na adrese http://www.google.com/settings/ads. Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními právními požadavky, nebo provést změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů se pak uplatní při vaší další návštěvě.

Otázky pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

Fabian Kaske
Smile BI GmbH
Sonnenstrasse 14
80331 Mnichov
Telefon: 089/242156500