Białe księgi, studia przypadków i nie tylko

Czym są studia przypadków i białe księgi?

Smile Case Studies to studia przypadków przeprowadzone przez Smile AI GmbH na temat odpowiednich potencjałów e-commerce. W szczególności pewne wpływy na zdefiniowane KPI są związane ze wzrostem sprzedaży. Celem studiów przypadku jest ustalenie, które środki wpływają na sprzedaż online, a które nie. W badaniach wykorzystano studia przypadków renomowanych producentów farmaceutycznych, aby pokazać, jak zmienne takie jak jakość strony produktu (PPQ) zmieniły się w okresie przed i po wdrożeniu określonych środków. W naszych białych księgach pokazujemy krok po kroku optymalne rozwiązania dla kwestii związanych z aptekami internetowymi, farmaceutykami i handlem elektronicznym dla producentów farmaceutyków.

Wyniki te są cenne dla strategicznego dostosowania produktów farmaceutycznych w handlu elektronicznym i pokazują, w jaki sposób Smile Analytics pomaga podejmować właściwe decyzje.

Nasze oficjalne dokumenty, studia przypadków i nie tylko 2024

Studium przypadku Smile AI Content Copilot

Jak rozsądnie korzystać ze sztucznej inteligencji w cyfrowym sektorze farmaceutycznym?

blank